INTERNET

İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. Radyo, Televizyon ve İnternet’in bulunuşundan itibaren 50 milyon kullanıcıya ulaşmak için geçen süre incelendiğinde; radyo için 38 yıl, televizyon için 13 yıl iken, İnternet için sadece 5 yıldır. Türkiye, interneti 1994 yılında kullanmaya başlamıştır.

Netin AŞ dünyanın en hızlı internet erişim teknolojisi olan fiber altyapıyı kullanmaktadır. Fiber hızında interneti, noktadan noktaya kablosuz iletişim sağlayan özel antenler ile, altyapının olmadığı yada problemli olduğu bölgelere dahi ulaştırabilmektedir.

VPN – Sanal Sunucu

VPN, Virtual Private Network’ün, yani Sanal Özel Ağ‘ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa fiziksel olarak bağlıymış gibi görünür. VPN istemcisi, TCP/IP (tünel protokolleri) tabanlı sanal bir bağlantı noktasına sanal bir arama gerçekleştirir. İki çeşit VPN bağlantısı vardır. İlk olarak uzaktan erişim VPN diğeri ise, siteden siteye VPN’dir.

Hotspot

Hotspot’lar halka açık yerlerde kablosuz internet ya da ağ hizmetlerinin sağlandığı yerel alanlardır. Hotspot’lar bina içleri, kampüs alanları, kurumsal kuruluş kullanım alanları ile sınırlı alanlar için geçerlidir. Mobil bilgisayar kullanıcıları tarafından ziyaret edilebilen tüm alanlar Hotspot uygulama alanları olarak görülebilir.

Loglama

Log, bilgisayarlarda her işlemin kaydedildiği belgelere denir. TDK’ya göre bir arada işlenen ve birbirleriyle ilgili olan kayıtların tümüne verilen addır. Birçok uygulama, switch, router, firewall, Netapp cihazları kendi bünyesinde yapmış olduğu işlemleri kaydeder ve gerektiğinde verileri depolar.